Katus / vihmaveesüsteem

Plekkkatused

Mõned tähelepanekud ja loengutel kuuldu:

Katusele soovitame minna Teil siis, kui te kõrgust ei karda ja kui teil on turvavarustus.

Alustada võid välise vaatlusega: 
Pleki seisukord: kas plekk roostetab, või on koguni augud sees
Veerennid (ka pleki külge valtsitud) on sodist (puulehed) puhtad
Korstende ümbrused – vesi ei tohi mööda korstent pööningule voolata
Antennide ja kaablite läbiviigud peavad olema veekindlad. (ei olnud katusel originaalis)
Vihmaveetorude ühenduskohad ei tohi vett läbi lasta
Vihmaveetorude kinnitused peavad olema kaldega väljapoole, et vesi vastu seina ei voolaks
Vihmaveetorudest voolava vee peab hoonest eemale juhtima

Vaadelge katust ka pööningu poolt
Kas korstnajalal on näha vee läbijooksmise jälgi
Kontrollige antenni ja muid läbiviigukohti
Kas sarikatel, roovilaudadel on näha vee läbijooksmise jälgi
Kas pööningu põrandal on näha vee läbijooksmise jälgi
Kas plekil on roostet, läbijooksmiskohad

Väiksemad augud saab ajutiselt parandada nn silikoonliimiga näit: Soudal Fix all. Kasutada ei tohi happelisi liime, mis söövad tsingikihi ja kiirendavad katuse edasist roostetamist.

Vana katuseplekki  saab parandada ka paanikaupa. (korstende ümbrused, räästaplekid)

Vana katuse eluiga saab pikendada katuse värvimisega.
Roostes kohad töötle roostesurmaga
Peske katus
Värvige linaõlivärviga (kestab kuni 20 aastat). Enim saab kahjustatud lõunapoolne külg – UV kiirgus.

Uut katust ei saa kohe värvida. Uus plekk on õline. Laske plekil seista paar aastat. Peske katus ja värvige. Poes on saadaval ka vastavad õlipesuvahendid.

Katusekorruse väljaehitus
Ei tohi unustada, et pööningud olid ehitatud tuulutatavana. Veeaur, mis läbi lae pööningule jõudis jahtus ja viidi õhuliikumisega pööningult välja.
Kui mõni tilk vett valtsühendusest aluslaudisele jooksis, siis tuul kuivatas selle kiirelt.
Kindlasti läheb vaja inseneri, või arhitekti abi toimiva lahenduse leidmiseks. (Küte, ventilatsioon)
Lagi soojusta
Katusepleki ja aluskile, tuuletõke – soojustus vahele peab jääma õhuvahe.
Ventilatsioon
Kondendsi ei tohi tekkida
Kinniehitatud katusekorruse puhul puudub meil võimalus katust kontrollida. Me ei näe, kas kuskilt tuleb mõni veetilk läbi. Ka tuul ei kuivata enam sarikale tilkunud vett.

Plekki ei tohi lõigata ketaslõikuriga. Lõikeserv saab kuumuse poolt kahjustatud ja ka sädemed võivad pleki peale lennata. (kuumus rikub tsingikihi)

Võimalusel kasutage Põhjamaades toodetud plekki.
pleki paksus
pleki töödeldavus
tsingikihi paksus
tsingi kvaliteet

Meister
Laske meistril näidata teile oma eelnevaid töid, tutvustab eelnevat tellijat.


Vihmaveesüsteem

Vihmavesi ja pinnasevesi tuleb seintest eemale juhtida