Lähiaja üritused

24. - 26.05 Murukatus ja savikrohv EQUILIBRE -

24. - 26.05 Akende restaureerimise päev – üle Eesti Eesti -

25. - 26.05 Ajaloolise mööbli restaureerimise koolitus Raikküla -

27. - 31.05 Vahvärkkonstruktsioonide kursus Hiiumaa -

31.05 - 1.06 Mööbli ja metallesemete hooldamine Kanut -

 

 


Restaureerimisala koolituste korraldamine

Akende ja uste restaureerimine
Mööbli restaureerimine
Savi- ja lubikrohv
Keeduvärv 

8-9.juuni lubikrohvimine Raikküla mõis
15-16.juuni akende ja uste restaureerimine Raikküla mõis
10-11.august savikrohvimine Turba kultuurimaja
2-3.november akende ja usterestaureerimine Ellamaa rahvamaja

  .

Täpsemalt: Antiigiveeb koolitused