Lähiaja üritused

Avaleht


17-19 sept. Ökomäss 2020.
    Seminar – Savipäev – Lubjapäev

Reedel 18 sept. 10.00-12.00  Sissejuhatav loeng krohvidest
(Kalle Kase – Antiigiveeb) 

Miks, millega, kus ja kuidas krohvitakse. Tutvustan nii savi-, kui ka lubikrohvi. Kus kumbagi krohvi eelistada. Mis on krohvide erinevus. Millest krohvid koosnevad. Mis pindu saab krohvida. Pindade ettevalmistus, krohvimise etapid ja tööriistad.
Praktilises osas: rooplaadi ja hõreda roo paigaldamine, savikrohvi esimene kiht.

Ja pärast mind tulevad lavale ässad 🙂 töötoad, praktika, eritehnikad,…

Srik Tallinn: Väike-Patarei 5
renoveeri.net
uku.eu