Nõustamine

Maamaja nõustajate võrgustik
Eesti Vabaõhumuuseum / Maaarhitektuuri keskus
maamaja .eu

Säästva renoveerimise infokeskus
renoveeri.net

Vanaajamaja
Lõuna – Eesti

vanaajamaja.ee

Kalle Kase 
Tallinn – Harjumaa

– Ostueelne nõustamine
– Renoveerimistööde eelne nõustamine
– Renoveerimistööde aegne nõustamine
– Muinsuskaitseline järelevalve
– Ökoehitusalane nõustamine / looduslikud materjalid 
kallekase.ee