Muinsuskaitse

Muinsuskaitseseadus

Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium

UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon

.

Muinsuskaitseamet Uus 18, Tallinn /  Pikk 2, Tallinn
MA – Kultuurimälestiste riiklik register
MA – Restaureerimisnõuanded

Tallinna Linna Linnaplaneerimise Amet

Tallinna Linnaarhiiv, Tolli 6

.

Eesti Muinsuskaitse Selts
Pikk 46 Tallinn

SRIK Tallinn – Säästva Renoveerimise Infokeskus
Väike – Patarei 5

SRIK Tartu

Eesti Vabaõhumuuseum
Maaarhitektuuri keskus

Muhu Pärandikool

Vana ja Väärt MTÜ – Läänemaa restaureerimishuvilised

Weissenstein – Wittenstein – Weissenstein – Paide


Arhiivikool 

Christian Ackermann

Eesti Veskivaramu MTÜ
zone.ee/veskivaramu

Histrodamus – ajaloo voolud ja ajaloos toimunud protsessid

Kultuuripärandiaasta 2013

Pärandkultuur  /  RMK

Rannarahva Koda


Antiigiveeb – Tartu Ülikool / filosoofiateaduskond / Klassikalise filoloogia osakond
Antiigiveeb sisaldab täistekstidena antiikkirjanduse eestindusi, mis on ilmunud perioodil 1850-1940 (42)


Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Pikk 22, Tallinn

Rahvakultuuri keskus
J.Vilmsi 55, Tallinn


Castellum – kindlusarhitektuur

Militaarne Hiiumaa

SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon


Vanadpildid 

Paide majalood

Majad Rakveres – Virumaa muuseumid

Tartu Ülikooli Raamatukogu – kunstiajalooline fotokogu