Lähiaja üritused

20. - 21.09 Ökomäss SRIK Tallinn -

22.09 Vanavara laat-pasunakooride ülevaatus Lavassaare -

23. - 27.09 Palgivahetuse kursus Vanaajamaja -

27.09 Mõisapärandi konverents Raikküla - Raikküla mõis

28.09 Talumööbel. Hoidmine, restaureerimine EVM/Kanut -

 

 


Restaureerimisala koolituste korraldamine

Akende ja uste restaureerimine
Mööbli restaureerimine
Savi- ja lubikrohv
Keeduvärv 

20.september lubikrohvimine Ökomäss – SRIK Tallinn
2-3.november akende ja usterestaureerimine Ellamaa rahvamaja

  .

Täpsemalt: Antiigiveeb koolitused