Restauraatorid

[singlepic id=216 w=500 h=50 float=]

 

SA Eesti Vabaõhumuuseumi Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanut 

Kanut asutati 1986.a. detsembris riikliku restaureerimiskeskusena. Keskuse eesmärgiks oli ja on tänaseni konserveerimine ja restaureerimine, kunsti- ja kultuuripärandi uurimine, säilitamis-, konserveerimis- ja restaureerimismetoodika väljatöötamine. 1. jaanuaril 2014. aastal ühinesid riigimuuseum Eesti Vabaõhumuuseum ja riigiasutus Ennistuskoda Kanut sihtasutuseks Eesti Vabaõhumuuseum.

Uue nimega Konserveerimis- ja digiteerimiskeskuses Kanut tegeletakse endiselt maalide, mööbli, fotode, köidete  ning erinevate esemete (metall, keraamika, klaas, paber, nahk, ja tekstiil) konserveerimise ja restaureerimisega. Samuti tehakse digiteerimistöid.  Olemas on ka konserveerimis- ja restaureerimisalane raamatukogu

Asume Pikk tn 2 Tallinn, 10123


Restauraatorite Ühendus  –  RÜ  

Restaureerijate Ühendus on Säästva renoveerimise infokeskuse, SRIK-i, juures tegutsev vabatahtlik ühendus, mis koondab erinevate valdkondade restauraatoreid, kes tegutsevad vanade hoonete ja nende interjööri ja sisustuse restaureerimise valdkonnas. Oma töös lähtutakse headest restaureerimise põhimõtetest ja tavadest. Oma tegevusega aidatakse kaasa traditsiooniliste tehnoloogiate, materjalide ja töövõtete väärtustamisele ja elushoidmisele, järelkasvu koolitamisele. 


Eesti Konservaatorite Ühing