Ehitusrestaureerimine

 

Maamaja nõustajate võrgustik
Hea nõu kodu lähedalt – meistrid ja nõustajad 

Restauraatorite Ühendus  –  RÜ
Restaureerijate Ühendus on Säästva renoveerimise infokeskuse, SRIK-i, juures tegutsev vabatahtlik ühendus, mis koondab erinevate valdkondade restauraatoreid, kes tegutsevad vanade hoonete ja nende interjööri ja sisustuse restaureerimise valdkonnas. Oma töös lähtutakse headest restaureerimise põhimõtetest ja tavadest. Oma tegevusega aidatakse kaasa traditsiooniliste tehnoloogiate, materjalide ja töövõtete väärtustamisele ja elushoidmisele, järelkasvu koolitamisele


Maverick OÜ
muinsuskaitse eritingimuste ja restaureerimisprojektide koostamine ning hoonete inventariseerimine
Kompanii 2, Tartu

Tapeedil.com
kultuurimiljööst ja ehitushooldusest

Vanaajamaja MTÜ
palkehitiste nõustamine, renoveerimine