MTÜ Siksali Arendusselts

                

MTÜ Siksali Arendusselts osales 2019. – 2022. aastal projektis“Euroopa väikelinnade arutelude võrgustik” (Small Town European Debates Network,  otsuse nr: 2019 – 1729/ 001-001). Projekti rahastati programmi “Kodanike Euroopa” raames Euroopa Liidu toetusel.

 

Projekti juhtpartner oli Grad Pregrada Horvaatiast ja assotsieerunud partnerid Obcina Zuzemberk Sloveeniast, Mairie de Ploeuc-L’Hermitage Prantsusmaalt, Majandus- ja maaelu arengu keskus Bosniast ja Hertsegoviinast, Siksali Arendusselts MTÜ Eestist, CENTER ZA IZOBRAZEVANJE IN KULTURO TREBNJE JAVNI ZAVOD Sloveeniast, Biedriba Ludzas rajona partneriba Lätist, Lokalna akcijska grupa Zagorje – Sutla Horvaatiast.

 

Projekti raames viidi läbi 4 üritust:

Üritus 1 Väikelinnad muutuvad digitaalseks – kuidas IKT ja digitaaltehnoloogiad võivad parandada avalikke teenuseid ning elukvaliteeti ja ettevõtlust väikelinnades – avakohtumine
.

Osalejad: Üritusel osales 51 kodanikku, sealhulgas 4 osalejat Laktaši linnast (Bosnia ja Hertsegoviina), 1 osaleja Gradiška linnast (Bosnia ja Hertsegoviina), 1 osaleja Võru vallast Võru maakonnast (Eesti), 3 osalejat Ludza rajoonist (Läti), 3 osalejat Ploeuc-l’Hermitage’ist (Prantsusmaa), 1 osaleja Žužemberkist (Sloveenia), 3 osalejat Trebnjest (Sloveenia), 3 osalejat Zagorska Selast (Horvaatia), 1 osaleja Jastrebarskost (Horvaatia), 21 osalejat Pregradast (Horvaatia), 2 osalejat Krapinast (Horvaatia), 6 osalejat Zabokist (Horvaatia), 2 osalejat Brüsselist (Belgia) – Biljana Borzan MEP, Erol Gaši.

Asukoht / kuupäevad: üritus toimus Pregradas, Horvaatias. 5.12.2019 kuni 7.12.2019.
Lühikirjeldus: Ürituse eesmärk oli projekti ametlik käivitamine ja esimese projektikohtumise korraldamine. Lisaks oli eesmärk teavitada kodanikke ELi olulisest arenguküsimusest – digitaliseerimisest ja IKT-tehnoloogiatest. 3-päevane kohtumisel toimusid projekti käsitlev pressikonverents, õppereis Zabokisse STIR UP COWORKINGi ja REGEA (energiatõhususe agentuuri) juurde. Pregrada linn korraldas ürituse „Tunneta linna“, kuhu iga partner võttis kaasa näituse, plakati, reklaamfilmi või kohaliku toote ning tutvustas seda teistele partneritele ja vastuvõtva linna kodanikele. Kodanikele tutvustati ühiseid Euroopa traditsioone ja edendati mitmekultuurilist mõistmist. Kohtumise teisel päeval tegid partnerid ettekanded enne kohtumist läbi viidud kohalike arutelude kohta digitaliseerimise tähtsuse teemal, ning ka paneeldiskussioon poliitikute ning riiklike ja kohalike ekspertide osalusel, kelle hulgas olid Euroopa Parlamendi liige Biljana Borzan, Jastrebarsko linna linnapea Zvonimir Novosel, Krapina-Zagorje maakonna ettevõtluskeskuse ja WBAF-Horvaatia asedirektor, Horvaatia valitsusasutuste jaoks digitaalseid platvorme arendava IKT-ettevõtte Ultima esindaja, kes töötas Horvaatia valitsusasutuste jaoks välja digitaalseid platvorme. Viimasel päeval oli aega mõtiskleda kohtumise ja võrgustike loomise üle, partnerid tegid sellekohaseid järeldusi ning pidasid konsortsiumikohtumise seoses järgmise ürituse ettevalmistamisega. Partnerid külastasid ka Pregrada jõululaata.

 

Täiendavat teavet esimese kohtumise kohta leiab järgmistel linkidel: https://www.pregrada.hr/novosti/europa-za-gra%C4%91ane-u-pregradi.

https://fb.watch/iUakHMB6iv/

https://www.facebook.com/MarkoVesligajPregrada/posts/pfbid02aBVnPVwFb7vZ5kArinGVRu2T2wEpKLaz2XJPHfUtyXYSCegU4ESd9JqPhxJrv8QPl

https://www.facebook.com/lag.zagorje.sutla/posts/pfbid037XjdGUsvAynCaC5jGcAUiVyebPy91c9CcA9rkucbbcY4zNsCGC27dYXANBDGasjNl

https://www.facebook.com/Ultima.Asg/posts/pfbid0kvYNkwbfNJBi1PPicTm8CKfBC4ufjW3gZk7uYzDqWsoh5SLKjvKeU43mRUpaDwaQl

https://www.facebook.com/MarkoVesligajPregrada/posts/pfbid0mYoJQzXjkJbdpsqPtvDsNxhsDspiDm9Pq6rnanF2FqynZU216HdBowE9AiY8YrnTl

https://www.facebook.com/LudzasRajonaPartneriba/posts/pfbid0tJKPCntso1tJNA4yk9CmjpBmCjG2kpxpzzVBMy6ZDXK7qzME1UYtqvihszYm5whXl

https://www.zagorje.com/clanak/dogadanja/europa-za-gradane-u-pregradi-kako-digitalne-tehnologije-mogu-poboljsati-kvalitetu-zivota-i

 

Üritus 2 – kuidas edendada lühikesi toiduahelaid ja mitmekesist põllumajandustootmist

 

Osalejad: Võru vald Võru maakond (Eesti), 2 osalejat Ludza rajoonist (Läti), 2 osalejat Ploeuc-l’Hermitage’ist (Prantsusmaa), 9 osalejat Žužemberkist (Sloveenia), 5 osalejat Trebnjest (Sloveenia), 1 osaleja Ivančna Goricast (Sloveenia), 4 osalejat Pregradast (Horvaatia).

Asukoht / kuupäevad: 10.07.2021. kuni 10.07.2021.

Lühikirjeldus: Ürituse eesmärk oli mõelda, kuidas edendada lühikesi toiduahelaid ja mitmekesist põllumajandustootmist. See oli COVID-19 piirangute aeg, seega oli üritus hübriidformaadis. Osa üritusest toimus otseülekandes Žužemberkis ja osa toimus Zoomi kaudu. Esimesel päeval korraldas võõrustav partner pressikonverentsi projekti kohta sloveeni ja horvaadi keeles. Pärast seda esitlesid partnerid Žužemberkis enne üritust toimunud kohalike arutelude tulemusi. Esimese päeva lõpus said kõik partnerid osaleda üritusel „Tunneta linna“ – „Trški dnevi“ avaüritusel, mis toimus otseülekandena.

Teisel päeval tutvustas võõrustav partner mitmeid hea tava näiteid kohaliku olukorra kohta lühikeste toiduahelate teemal. Samuti korraldasid partnerid arutelu lühikeste toiduahelate ja mitmekesise põllumajandustootmise teemal. Samuti oli aega mõtisklemiseks ja võrgustike loomiseks, partnerid tegid selle teema kohta järeldusi ning toimus konsortsiumikohtumine seoses järgmise ürituse ettevalmistamisega.

Lisateavet teise kohtumise kohta leiab järgmisel lingil:

https://suhokranjske-novice.com/pester-zacetek-praznovanja-obcinskega-praznika/

https://www.facebook.com/GradPregrada/posts/pfbid025o3bE5YyVRU3mRwrUsK5kFKtGnPMJNjSigvkkrnhjP83XCS4qDtGeaUichbrrQJNl

 

Üritus 3 sotsiaalne kaasatus ja noored

Asukoht / kuupäevad: Ploeuc-l’Hermitage, 14.03.2022. kuni 16.03.2022.
Lühikirjeldus: Ürituse eesmärk oli käsitleda ELi arenguküsimusi – sotsiaalset kaasatust ja põlvkondade uuendamist. See oli COVID-19 piirangute aeg, seega toimus üritus hübriidformaadis. Osa üritusest toimus otseülekandes Ploeuc-l’Hermitage’is ja osa toimus Zoomi kaudu. Esimesel päeval korraldas võõrustav partner Saint-Brieuc’i turismibüroos ürituse „Tunneta linna“ ja Saint-Brieuc’i ja selle lahe külastuse. Kohtumisel tegid partnerid ettekanded kohalikest aruteludest, mis toimusid enne Prantsusmaal toimunud üritust. Teisel päeval tutvustas võõrustav partner noortepoliitika häid tavasid ja haridusse tehtud investeeringuid. Samuti tutvustati partneritele noortekeskuste ja noorteühenduste programme ja projekte ning külastati mõningaid noortekeskusi ja uut kooli sööklat. Samuti oli aega mõtiskleda kohtumise ja võrgustike loomise üle, partnerid tegid sel teemal järeldusi ning toimus konsortsiumi koosolek seoses järgmise ürituse ettevalmistamisega.

 

Lisateavet kolmanda kohtumise kohta leiab järgmistel linkidel:

https://www.facebook.com/GradPregrada/posts/pfbid033iuvfvSirGjsJ7MzX2aAyEtgwR3KBSNbtFCaLG4DeR4c7m8tuYmddUGfZP9nZpufl

https://www.pregrada.hr/novosti/odrzan-treci-medunarodni-sastanak-partnera-na-projektu-stednet-u-okviru-programa-europa-za

https://www.zagorje-international.hr/2022/03/24/kako-zadrzati-mlade-u-malim-gradovima-i-postati-pozeljnim-mjestom-za-zivot/

 

Üritus 4 – Lõpukonverents ja võrgustiku vormistamine

Asukoht / kuupäevad: 15.09.2022. kuni 17.09.2022.
Lühikirjeldus: Lõpukonverentsil Pregradas toimus võrgustiku vormistamine ja projekti tulemuste tutvustamine. Esimesel päeval tutvustas iga partner oma organisatsiooni projektitulemusi. Vastuvõttev partner korraldas paneeldiskussiooni „Meie Euroopa arukas, roheline ja uuenduslik tulevik“, kus osalesid paneelis osalejad

– Marko Vešligaj, Pregrada linnapea ja Euroopa Regioonide Komitee liige

– Helena Matuša, Krapina-Zagorje maakonna ettevõtluskeskuse juhataja

– Nenad Miletić, Loode-Horvaatia piirkondlik energiaagentuur

– Tanja Ivek, Zagorje Arenguagentuur.

Vastuvõttev partner tutvustas Erasmus+ programmi Pregrada linnamuuseumis, ettekande pidas Dr.Sc. Davor Špoljar, muuseumi direktor ja Erasmus+ suursaadik Horvaatias. Teisel päeval korraldas vastuvõttev partner projekti video filmimise (https://youtu.be/rcb1bfGEPuo).

Linnapead ja organisatsioonide juhid kirjutasid alla deklaratsioonile „Meie Euroopa arukas, roheline ja uuenduslik tulevik“, mis põhines Euroopa tasandil toimunud kohtumiste järeldustel.

Vastuvõttev partner korraldas ürituse „Tunneta linna“ – viinamarjade korjamise ürituse.

 

Lisateavet neljanda kohtumise kohta leiab järgmistel linkidel:

https://www.pregrada.hr/sites/default/files/Glas%20Pregrade%20broj%2021%2C%20prosinac%202022.pdf

https://radio-stubica.hr/u-pregradi-potpisana-povelja-o-suradnji-u-sklopu-projekta-small-town-european-debates-network/

https://www.facebook.com/GradPregrada/posts/pfbid02h3MCWao7oPmYFnGt9SvG1f9t2uwewgAaVSQgkMXVFQ25VYJXfYsCvB3mTkPxDt5Wl

https://www.facebook.com/GradPregrada/posts/pfbid02t38sXQ63KRGRYxhyVG5a4oinf4itNTAgVRngPxmXEL96DaiT8itkQctBinb3VXbbl

https://www.facebook.com/MarkoVesligajPregrada/posts/pfbid029eALJ8UY9TL9pD2LfGGu5kn6PneLDZGA8KC5zNwSv43QhDr9WvpHhpsrk6J7bmtLl

https://www.facebook.com/zagorskarazvojnaagencija/posts/pfbid0j9La1RNe4LkCfLS3JgnyNUL5PpZgqNmTZdRNihAQyKsBU1FWKr46xD5gDfXnBQTrl

https://www.facebook.com/card.cerd/posts/pfbid015hBY2MFDD2MfNRWcBMP18NSpkEgD5wqT92gZy8tUEYkMJQcF9AcrKApvEFrBoNHl

https://www.facebook.com/muzej.pregrada/posts/pfbid02zs8c937jkDkRrAs6NU72e2MK2ChEHkfRUNb8bTLuke4ohPknEn64SFA2eHVGLyr7l?__cft__[0]=AZVGpUSG8mJ-td-tjojluyniwP_l5miJtfjof6q6qm2j0IGJOlNktyxfyniwCMOBIgT78J3pLdm9cde_Snr2ToXLcFvq5j9avP5XKN23JiVT5Gl1MORiyol5Ou2QUodlJo1wp4K02Y4sYc03PTpnBwFVMu2PAecN-gd2KZXU7oXZ0A&__tn__=%2CO%2CP-R

https://www.zagorje.com/clanak/vijesti/potpisana-povelja-o-medunarodnoj-suradnji-cilj-nam-je-zajednickim-snagama-osmisliti-projek

https://www.zagorje-international.hr/2022/09/18/kroz-suradnju-i-eu-fondove-moze-se-utjecati-na-to-da-mladi-ostanu-zivjeti-u-malim-gradovima-kao-sto-je-pregrada/

 

NB! Vaata ka videot: https://youtu.be/rcb1bfGEPuo