Koolitused 2008-2018

Aktiivselt oleme koolitustega tegelenud aastast 2006. 

Seoses töökohaga Säästva Renoveerimise Infokeskus (SRIK 2006-2010) olen osalenusd pea kõigis nende korraldatud koolitusel.

Üheks minu tööülesandeks oli ka koolituste ettevalmistamine, koolituslaagrite ülespanek. Olin kiirabiks, kui midagi oli vaja operatiivselt organiseerida (materjalid, tööriistad, lektor).

Iseseisvalt alustasime koolituste korraldamist aastal 2008.