Aknad, uksed

Alusteme teooriaga:

Vaatame kõik tööetapid järjest läbi:
– eseme vaatlus, fikseerimine – fotod
– metalldetailide eemaldamine
– klaasi eemaldamine
– värvi eemaldamine
– puiduparandused
– lihvimine
– kruntimine
– klaasimine
– kittimine
– värvimine

Ohutustehnika

Lühiülevaade: materjalid ja tööriistad
– puiduliigid
– liimid
– värvieemaldusvahendid
– viimistlusmaterjalid
– pintslid
– kaabitsad

Praktilise tööga alustamine Vaata ka meie videot
Akna restaureerimine” Liberty suvemõis, Egon Koch´i maja