Restaureerimistööd

Muinsuskaitseameti tegevusluba / Kalle Kase: VS 531/2011 

Objektitööd – järjekord oktoober 2019
Mööbli restaureerimine ja polstritööd – järjekord jooksvalt 1-2 kuud


Mööbli restaureerimine ja polstritööd 
facebook.com/antiigiveeb

 

Akende ja uste restaureerimine

 


Savi- ja lubikrohvimine, rooplaadi paigaldus, materjalide müük

facebook.com/savikrohvimine

 

Põrandate ja treppide restaureerimine
Fotod meie töödest

 

Hoonete restaureerimine, konsultatsioon, järelvalve
Fotod meie töödest