2008. koolitused

Koolitus:  Looduslikud restaureerimistehnikad.
Korraldajad:  Antiigiveeb ja Siksali Arendusselts. (www.siksali.ee)

Teemad:
Mööbli restaureerimine
Akende, uste restaureerimine
Savikrohv, lubikrohv, rootooted
Roigasaed