Koolitused 2017

9 veebruar Puitpõranda korrastamine – loeng 2,5h Srik Tallinn
11 veebruar Puitpõranda korrastamine – töö objektil 4,5h Srik Tallinn
1 aprill Savi ja lubikrohv, rooplaadid 2*3 h EKA, Srik Tallinn
21-23 aprill Restaureerimisalane nõustamine 3 päeva Sisustusmess
1 mai Akna restaureerimine 1 päev Vabaõhumuuseum
juuni Ostueelne nõustamine 3 tundi Harjumaa
25-26 aug Akende – uste, mööbli restaureerimine 2 päeva Matsalu KK amet
2-3 sept Savikrohvimine, rootooted 2 päeva Uusikaupunki
15-16 sept Akende – uste, mööbli restaureerimine 2 päeva Vilsandi KK amet
17 sept Akende – uste, mööbli restaureerimine 1 päev Matsalu KK amet
24 sept Akende – uste, mööbli restaureerimine 1 päev Vilsandi KK amet
9 nov Puitpõranda korrastamine – loeng 4 tundi Srik Tallinn
30 nov Lubikrohv: valmistamine, kasutamine 4 tundi Srik Tallinn

 

Antiigiveeb õpib:

dets-juuni  Pottsepa õpe Haapsalu KHK
18. jaanuar Puit ehituses, ehituspalgi valik, niiskus Vanaajamaja / EVM
24-26.veebruar Tadelakt/gekolat Eestimaaehitus
26-28. mai Stukkdekoor Raikküla mõis
15. november Spetsialistide päev: lubjakivi, lubi EVM 
18-19. november Saviyhdistyksen syyskokous Turku