Lähiaja üritused

14. - 18.10 Palkmajaehituse kursus Vanaajamaja -

19.10 Vana maja seisukorra hindamine Pärnumaa -

 

 


Restaureerimisala koolituste korraldamine

Akende ja uste restaureerimine
Mööbli restaureerimine
Savi- ja lubikrohv
Keeduvärv 

20.september lubikrohvimine Ökomäss – SRIK Tallinn
2-3.november akende ja usterestaureerimine Ellamaa rahvamaja

  .

Täpsemalt: Antiigiveeb koolitused